Chính sách bảo mật

Về việc xử lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Hikarix Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”) thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như được mô tả dưới đây, thiết lập một cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân và nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực của tất cả nhân viên , Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Quản lý thông tin cá nhân

Để giữ thông tin cá nhân của khách hàng chính xác và cập nhật, để ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, mất mát, hư hỏng, thay đổi, rò rỉ, v.v., bảo trì hệ thống bảo mật · cải thiện hệ thống quản lý · đào tạo nhân viên Chúng tôi thực hiện các biện pháp cần thiết như triệt để triệt để, thực hiện các biện pháp an toàn và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách hàng để gửi e-mail và tài liệu dưới dạng phản hồi từ công ty chúng tôi, hướng dẫn kinh doanh và câu hỏi.

Cấm tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ quản lý đúng thông tin cá nhân bạn giữ từ khách hàng và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi nó thuộc bất kỳ điều nào sau đây.

  • Khi có sự đồng ý của khách hàng
  • Khi chúng tôi tiết lộ cho doanh nghiệp ủy thác cho doanh nghiệp để khách hàng thực hiện dịch vụ mong muốn
  • Khi cần thiết phải tiết lộ dựa trên luật pháp và quy định

Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân

Để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ lưỡng cho bảo mật.

Giới thiệu của hiệu trưởng

Nếu bạn muốn hỏi, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của cá nhân, chúng tôi sẽ xác nhận rằng bạn là người và chúng tôi sẽ tương ứng.

Tuân thủ luật pháp và các quy định, định mức và đánh giá

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của Nhật Bản áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi có và các tiêu chuẩn khác cũng như xem xét nội dung của chính sách này khi cần thiết và nỗ lực cải thiện nó.

Liên lạc với chúng tôi

Mọi thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của công ty chúng tôi, vui lòng liên hệ bên dưới.

Công ty Hikarix Việt Nam
P.2404, tòa nhà Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 02422658585 Hotline: 094.868.4999

If you will need a quick and easy way to gather a fantastic essay, consider hiring an online essay writer. Essay authors have obtained over payforessay.net the internet and all it takes is your input and they will turn your rough draft into a polished piece of writing that gets high marks from schools and employers. There are a few things that you should look for when searching for an essay ghostwriter. Here are some of those matters:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *